Betalingsvoorwaarden

  • Facturen worden aan het einde van iedere maand verstuurd aan de cliënt of zijn of haar behandelaar (wanneer in samenwerking met andere praktijk en instelling gaat dit in overleg).
  • De factuur dient binnen twee weken te worden betaald.
  • Telefonisch overleg of mailcontact met cliënt wordt doorgaans niet in rekening gebracht.
  • Bij te late betaling kan (na een betalingsherinnering) de behandeling worden stopgezet en zal een incassoprocedure gestart worden.
  • De betalingsverplichting aan PMT Mieke staat los van mogelijke vergoedingen door verzekeraars.
  • Ieder jaar kan per 1 januari een tariefverhoging plaatsvinden, deze zal uiterlijk in de factuur van december worden aangekondigd.
  • Behandeling uitsluitend op eigen risico.