Online

Sinds de coronacrisis is het online behandelen in een stroomversnelling geraakt. Voor mij viel dat samen met mijn verhuizing naar de Verenigde Staten. Dat kwam dus ‘gelukkig’ goed uit. Sindsdien heb ik mezelf verdiept in de wereld van e-health, hét online behandelen (Waringa & Ribbers, 2016). Er zijn op dit gebied vele mogelijkheden. Misschien vind je het bijvoorbeeld prettig om alleen via de mail contact te hebben en van daaruit werkvormen te krijgen. Samen kunnen we een gewenst ‘pakket’ samenstellen.

Mogelijkheden:

Mailcontacten
Telefonische contacten
Beeldbel contacten

Beeldbelcontacten zullen via het kanaal plaatsvinden waar jij het meest bekend mee bent. Teams, Zoom, Google Meet of misschien nog wel een platform waar ik niet bekend mee ben. Ik ga graag op onderzoek uit!

Bron: Waringa, A. & Ribbers, A. (2016). E-health. Handboek voor zorg- en hulpverleners. Boom: Meppel