Vergoedingen

De kosten van de therapie worden door verschillende zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Dit is afhankelijk van de zorgverzekeraar en uw aanvullende verzekeringspakketten. Neem contact op met uw eigen zorgverzekeraar. Vermeld daarbij dat de therapeut is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB).

Informatie is ook te vinden op: www.vaktherapie.nl.

U gaat naar: over vaktherapie → zorgverzekeraars.

Voor meer vragen over vergoedingen kunt u altijd contact opnemen.